ماڵپەڕێکی تایبەت بۆ پەروەردەبوون

نوشتار کردی به صورت نوشتار

درس دوم آموزش نوشتار کردی,نوشتار کردی به صورت نوشتار,

حروف: "ج، چ، ع، غ، ح " در بین لهجه های زبان کردی نیز کمی متفاوت تلفظ می شود. ع: عَلی، عالی، عِشق، عُثمان، عیادت،، عود غ: غار، غایب، غش ح: حمید، حاجی، حافظ ج: جوجه، جواب، جغد، جعلی چ: چرا، چراغ، جورچین، حجاب بقیه حروف به یه شکل تلفظ میشوند.    حروف صدادار(بزوێن) در بین صدادارها زبان کردی و فارسی 6 صدادار مشترک است یعنی زبان کردی تمام صدادارهای فارسی را در بر می گیرد و عین حال 2 صدادار هم دارد که در فارسی نیست. صدادارهای مشترک ــــَــــِــــُـــ …

نوشتار کردی به صورت نوشتار

حروف: "ج، چ، ع، غ، ح " در بین لهجه های زبان کردی نیز کمی متفاوت تلفظ می شود. ع: عَلی، عالی، عِشق، عُثمان، عیادت،، عود غ: غار، غایب، غش ح: حمید، حاجی، حافظ ج: جوجه، جواب، جغد، جعلی چ: چرا، چراغ، جورچین، حجاب بقیه حروف به یه شکل تلفظ میشوند.    حروف صدادار(بزوێن) در بین صدادارها زبان کردی و فارسی 6 صدادار مشترک است یعنی زبان کردی تمام صدادارهای فارسی را در بر می گیرد و عین حال 2 صدادار هم دارد که در فارسی نیست. صدادارهای مشترک ــــَــــِــــُـــ …

📖

نوشتار کردی به صورت نوشتار

📜 📚
درس دوم
📰

 

درس دوم

بیصداها (نەبزوێنەکان)

الفبای زبان فارسی و کردی 25 حرف (پیت) مشترک دارند مثل:

ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، د، ز، ر،ژ، س، ش، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی

شاید بعضی حروف کمی متفاوتتر بین دو زبان تلفظ بشه ولی در عین حال یک شیوه نوشتار دارند.

 

به ادامه مطلب/بەردەوام  بروید. 

بەردەوام

بەشەکانی فێرگە
(آموزشگاه زبان کردی)

مهمترین بخش های آموزش زبان کردی را میتوانید در اینجا ببینید
هرآنچه لازم دارید.

مژارەکانی ماڵپەڕ بەپێی

Xلابردن و پێوەدان
زۆر بەخێر هاتن
بۆ ناونووسی لە خولی نوێی فێرگە کرتە بکە.

گرنگیارمەتی و مژاری سەرەکی