ماڵپەڕێکی تایبەت بۆ پەروەردەبوون

الفبای کُردی لاتینی درس سوم

الفبای کُردی لاتینی درس سوم,

Alfabeya kurdî - Latînî û Kurdî - 'Erebî (Aramî) الفبای کُردی - لاتینی و کُردی - عربی (آرامی) (ع') • Se'îd سەعید  • Şefî' شەفیع • A a  عا ئا ا • B b ب‍ ب • C c ج‍ ج • Ç ç چ‍ چ • D d د • E e ئە ه ‍ه‍ عە  • Ê ê ئێ ێ‍ ێ عێ • F f ف‍ ف • G g گ‍ گ • H h  ‍ه‍ ھ ح‍ ح • I i  ئ‍‍‍ ع‍…

الفبای کُردی لاتینی درس سوم

Alfabeya kurdî - Latînî û Kurdî - 'Erebî (Aramî) الفبای کُردی - لاتینی و کُردی - عربی (آرامی) (ع') • Se'îd سەعید  • Şefî' شەفیع • A a  عا ئا ا • B b ب‍ ب • C c ج‍ ج • Ç ç چ‍ چ • D d د • E e ئە ه ‍ه‍ عە  • Ê ê ئێ ێ‍ ێ عێ • F f ف‍ ف • G g گ‍ گ • H h  ‍ه‍ ھ ح‍ ح • I i  ئ‍‍‍ ع‍…

📖

الفبای کُردی لاتینی درس سوم

📜 📚

بەشەکانی فێرگە
(آموزشگاه زبان کردی)

مهمترین بخش های آموزش زبان کردی را میتوانید در اینجا ببینید
هرآنچه لازم دارید.

مژارەکانی ماڵپەڕ بەپێی

Xلابردن و پێوەدان
زۆر بەخێر هاتن
بۆ ناونووسی لە خولی نوێی فێرگە کرتە بکە.

گرنگیارمەتی و مژاری سەرەکی