ماڵپەڕێکی تایبەت بۆ پەروەردەبوون

الفبای کُردی لاتینی درس اول

الفبای کُردی لاتینی درس اول,

الفبای کُردی به زبان ساده:الفبای کُردی از ۳۱ حرف تشکیل شده که ۲۶ حرف آن دقیقا الفبای لاتین هست: ۱- حروفی که در کُرمانجی و انگلیسی یکسان نوشته و خوانده می شوند. b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z   b ب d د f فg گh ه، حk کl  لm مn نp پr رs سt تv ڤw وz ز نکته: تلفظ این حروف در کُرمانجی و فارسی یکسان می باشد به جز حرف «w» که در زبان فارسی بر زبان آورده نمی شود، ولی در عربی و کُردی یکسان، با نماد «و» نوشته می شود؛  حرف «v» همان…

الفبای کُردی لاتینی درس اول

الفبای کُردی به زبان ساده:الفبای کُردی از ۳۱ حرف تشکیل شده که ۲۶ حرف آن دقیقا الفبای لاتین هست: ۱- حروفی که در کُرمانجی و انگلیسی یکسان نوشته و خوانده می شوند. b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z   b ب d د f فg گh ه، حk کl  لm مn نp پr رs سt تv ڤw وz ز نکته: تلفظ این حروف در کُرمانجی و فارسی یکسان می باشد به جز حرف «w» که در زبان فارسی بر زبان آورده نمی شود، ولی در عربی و کُردی یکسان، با نماد «و» نوشته می شود؛  حرف «v» همان…

📖

الفبای کُردی لاتینی درس اول

📜 📚

بەشەکانی فێرگە
(آموزشگاه زبان کردی)

مهمترین بخش های آموزش زبان کردی را میتوانید در اینجا ببینید
هرآنچه لازم دارید.

مژارەکانی ماڵپەڕ بەپێی

Xلابردن و پێوەدان
زۆر بەخێر هاتن
بۆ ناونووسی لە خولی نوێی فێرگە کرتە بکە.

گرنگیارمەتی و مژاری سەرەکی