ماڵپەڕێکی تایبەت بۆ پەروەردەبوون

دستور زبان کردی سورانی (به زبان فارسی)

یادگیری دستور زبان کردی با فیلم و به آسانترین شکل ممکن توسط هژار شنۆیی

یادگیری دستور زبان کردی با فیلم و به آسانترین شکل ممکن توسط هژار شنۆیی

دستور زبان کردی سورانی (به زبان فارسی)

یادگیری دستور زبان کردی با فیلم و به آسانترین شکل ممکن توسط هژار شنۆیی

📖

دستور زبان کردی سورانی (به زبان فارسی)

📜 📚

بەشەکانی فێرگە
(آموزشگاه زبان کردی)

مهمترین بخش های آموزش زبان کردی را میتوانید در اینجا ببینید
هرآنچه لازم دارید.

مژارەکانی ماڵپەڕ بەپێی

Xلابردن و پێوەدان
زۆر بەخێر هاتن
بۆ ناونووسی لە خولی نوێی فێرگە کرتە بکە.

گرنگیارمەتی و مژاری سەرەکی